adopteereenkoe.nl gewoon doen, hartstikke leuk!

arabesk.nl is een winkel vol puzzels, spellen en objecten gerelateerd aan natuurlijkunde, wiskunde en logica

hortus.leidenuniv.nl hier kun je een boom adopteren voor een bepaalde periode, van een jaar tot levenslang. Je helpt mee om eeuwenoude boomsoorten in stand te houden.

Een andere kijk op de wereld. De Riverside Conversations - die in februari 2003 ook te zien waren bij de VPRO-: informationclearinghouse.info

jimrogers.com is Jim Rogers site waarop de video's en dagboeken staan van zijn wereldreis; The Millennium Adventure

greenpeace.nl Wereldwijd stelt Greenpeace milieuproblemen aan de kaak en stimuleert oplossingen. Het doel: een gezond en duurzaam evenwicht tussen mens en milieu.

onzetaal.nl wil het verantwoorde gebruik van het Nederlands bevorderen.

weeronline.nl Ronalds favo effe-kijken-naar-het-weer site

vergeteneten.nl hier kun je helpen historische groenten- en aardappelrassen in stand te houden door ze te adopteren.